wstecz
wróć do opisu Tiny DDS

Tiny DDS podzielić można na kilka bloków funkcjonalnych. Podstawowym elementem logicznym jest mikrokontroler Atmel AT Mega 8 (8kB pamięci programu) sterujący elementem wykonawczym czyli generatorem DDS AD9855. Sterowanie odbywa się na podstawie ustalonego i wpisanego do kontrolera algorytmu działnia z uwzględnieniem stanu elementów sterujących: trzech klawiszy funkcyjnych oraz impulsatora. Sygnał generowany przez układ DDS jest wzmacniany oraz przepuszczony przez filtr dolnoprzepustowy. Układ DDS sterowany jest żródłem częstotliwości wzorcowej z generatora 10-50MHz.


Funkcjonalność układu DDS zorientowana została na pracę jako VFO w odbiorniku, nadajniku lub transceiverze krótkofalowym. Sterowanie systemu DDS realizowane jest za pomocą 3 klawiszy funkcyjnych oraz impulsatora obrotowego. Ze względu na ograniczoną ilość elementów sterujących niektóre z elementów pełnią kilka funkcji w zależności od kontekstu w jakim są używane. Kontakt z systemem DDS zapewnia wyświetlacz LCD 2*16.


Pokazany stan wyświetlacza odpowiada normalnej pracy urządzenia. W górnym wierszu znajduje się wskaźnik używanego VFO (F0 lub F1) oraz tryb pracy, który może być: LSB, CW lub USB. W dolnym wierszu pokazana jest bieżąca częstotliwość z dokładnością 100Hz oraz bieżący krok sterowania, który może przybierać wartości od 10Hz przez 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz do 1MHz. Jakkolwiek podstawowy zakres pracy DDS to ok. 3-6MHz to okazało się, że system generuje sygnał praktycznie od pojedynczych dziesiątek Hz do ok. 10MHz.

wstecz
wróć do opisu Tiny DDS