wstecz
konstrukcje - poprzednia
wstecz
wróć na początek
wstecz
konstrukcje - następna


Co to jest i jak powstał NA01
NA01 to w skrócie Network Analizer o numerze 01. Prawdopodobnie nie powstaną dziesiątki kolejnych wersji analizatorów ale trzeba było od czegoś zacząć ;-). Na pomysł zbudowania analizatora do pracy w klasycznym paśmie amatorskim (1-30MHz) wpadłem przy okazji poznawania na forum SP-HM konstrukcji a w zasadzie serii konstrukcji analizatorów NWT. Początkowo zamierzałem zbudować urządzenie połączone z komputerem portem RS, które potrafiłoby pokazać charakterystykę amplitudowo- częstotliwościową mierzonego układu. Miał to być rodzaj wobulatora, który zacząłem opisywać na forum SP-HM w wątku Analizator NA01. Na szczęście, wskutek krytyki jednego z kolegów projekt przerodził się w autonomiczny miernik z własnym wyświetlaczem oraz z daleko bardziej rozbudowaną funkcjonalnością niż na początku planowałem.
W chwili obecnej miernik ma następujące cechy:
- Częstotliwość pracy nie mniejsza niż 1-30MHz
- Pozwala na pomiar charakterystyk w funkcji częstotliwości
- Umożliwia pomiar mocy
- Pozwala na pomiar elementów LC i rezonatorów kwarcowych - w tym dobroci
- Umożliwia pomiar WFS
- Posiada podstawową funkcjonalność analizatora widma
Cały opis zmagań z budową urządzenia można znaleźć w cytowanym wyżej linku i co zajęło mi prawie 2 lata z długimi przerwami w pracy nad urządzeniem. Urządzenie zostało zgłoszone w 2011 roku do konkursu PUK (przydatne urządzenie krótkofalowca) w dziale pomiarowym jaki jest corocznie organizowany przez środowisko skupione wokół tematyki QRP i SP-HM i zdobyło pierwsze miejsce na zlocie miłośników QRP i Home-Made w Burzeninie ;-).

ver. up to 5xver. 6x, 7x

Konstrukcja NA01 i przystawek pomiarowych
Podstawowy układ NA01 pozwala na pomiar charakterystyk amplitudowo- częstotliwościowych biernych układów działajacych w paśmie 1-30MHz a z zastosowaniem tłumików również na analizę układów aktywnych (wzmacniających). Zasadą jest aby w przypadku układów aktywnych wtrącone w tor pomiarowy tłumienie nie było mniejsze niż maksymalne wzmocnienie układu w paśmie. Jednak dopiero po użyciu odpowieniej, z reguły prostej w swojej konstrukcji przystawki mniernik pokazuje, że potrafi w zasadzie zmierzyć większość parametrów pomocnych w ocenie pracy badanego urządzenia. W planach mam dołączenie do funkcji miernika jeszcze tylko bezpośredniego pomiaru częstotliwości.

Konstrukcja

ALgorytmy pomiarowe
Ponieważ konstrukcja od początku miała charakter "otwarty" w sensie dostępu do wszystkich szczegółów konstrukcyjnych to ta część opisuje w jaki sposób realizowane są poszczególne funkcje pomiarowe. Podstawowym "chwytem" użytym w budowie miernika jest zastosowanie w torze pomiarowym wzmacniacza logarytmicznego o dużej dynamice (AD9803), który "odwala" za projektanta większość roboty ;-). Mam nadzieję, że pokazane tu elementy programu pozwolą moim ewentualnym następcom na twórcze użycie i rozwinięcie moich pomysłów.

Algorytmy pomiarowe

Montaż układu NA01
Po długim czasie, koniecznym do opanowania programu Kicad w stopiu wystarczającym do wykonania profesjonalnie wykonanego obwodu drukowanego, taki projekt a następnie obwody powstały uwzględniając zamierzenie dobudowania do miernika funkcji pomiaru częstotliwości. W tej części można znaleźć informacje praktyczne dotyczące przebiegu montażu i uruchomienia urządzenia.

Montaż NA01

Kody programu i źródła
W tej części znajdziesz zarówno kody źródłowe programu jak i "wsady" typu .hex pozwalające na samodzielne zaprogramowanie mikrokontrolera oraz jego ustawienia (bity FUSE).

oprogramowanie


wstecz
konstrukcje - poprzednia
wstecz
wróć na początek
wstecz
konstrukcje - następna