• Wersja 1.1 z procesorem Mega 168
 • Możliwość przeprogramowania do wersji wyższych
 • Programowana częstotliwość pośrednia
 • Programowany czas CW delay w krokach co 30ms
 • Programowanie do 10 pasm pracy 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 50
 • Niezależne ustawienie dla każdego pasma:
  • działania lub wyłączenia pasma
   praca w paśmie z pośrednią lub bez pośredniej
   ustawienie pośredniej wyżej lub niżej od pasma dla każdego z nich
 • Wyjścia bitowe trybu pracy: CW, LSB, USB
 • Wyjście BCD lub bitowe sterowanie przełączaniem pasm
 • Wyjście sterowania diodami LED nadawanie/odbiór
 • Wejście klucza (PTT)
 • Wyjście bitowe N/O
 • Znak stacji na ekranie wyświetlacza
Generator tiny DDS-bis to konstrukcja oparta o gotowy moduł generatora z układem AD9850. Układ jest opisywany na forum sp-hm Układ ma zwartą budowę nadającą się wprost do montażu na ściance przedniej urządzenia (transceivera). W skład zestawu wchodzi także impulsator oraz atrapa płyty przedniej. Cena zmontowanego i uruchomionego generatora: 249 PLN + 12 PLN za przesyłkę. Dostępny jest równiez kit do montażu w cenie 177PLN oraz płytki generatora w cenie 43PLN. Generator może byc podstawą do wykonania

wstecz
powrót